Vì nếu mở lời than thì người khác chẳng thích và cũng chẳng giúp ích được gì cho bản thân

Vì nếu mở lời than thì người khác chẳng thích và cũng chẳng giúp ích được gì cho bản thân, thế nên tôi chọn cách thể hiện mặt tích cực ít ỏi còn lại của mình. Bởi vốn dĩ tôi là đứa bi quan bậc nhất, đến mức một người anh làm bác sĩ luôn khuyên tôi rằng, nếu tôi cứ giữ mãi cái nguồn năng lượng bi quan ấy thì tôi sẽ chết vì nó chứ không phải vì bệnh.
Cuộc đời này không ai sướng hoàn toàn hay khổ cùng cực. Thế nên thay vì để người khác thương hại mình thì tôi muốn họ cảm thấy thoải mái khi nhìn về phía tôi.