Việc có một số cha mẹ tự dạy con học ở nhà cho thấy:

Việc có một số cha mẹ tự dạy con học ở nhà cho thấy:
– Họ có trình độ, rất quan tâm đến chuyện học hành của các con.
Họ không chấp nhận hoặc bất bình với nền giáo dục nước nhà.
Họ coi con cái rất quan trọng trong cuộc đời họ và rất suy nghĩ đến phát triển tư duy, đến tương lai của trẻ.
– Nhà nước phải sửa luật và tổ chức các kỳ thi, chấp nhận những học sinh tự học.
( Nước Mỹ chỉ có 3% học sinh tự học ở nhà nhưng họ đã công nhận việc này).

Comments are closed.