We made it

We made it!!!
Những sản phẩm đầu tiên ra lò Made in Korea với tiêu chuẩn cao nhất dành cho Baby và gia đình sẽ có mặt trên các siêu thị Việt Nam. Sản phẩm là tâm huyết của Green VN Team trong nhiều tháng từ việc lựa chọn thiết kế, nguyên liệu, đàm phán với đối tác và là điểm đánh dấu bước khởi đẩu trên con đường xây dựng một thương hiệu hàng tiêu dùng cho người Việt Nam chất lượng cao nhập khẩu với giá thành vừa phải! Thank you team and cheers!!!

Comments are closed.