Xếp sang một bên sự hoành tráng

Xếp sang một bên sự hoành tráng, hiện đại và thời cuộc, The Remix thực sự có ý nghĩa khi góp phần đưa âm nhạc dân gian đến gần hơn với giới trẻ. Bên cạnh bảo tồn bảo tàng các bộ môn nghệ thuật truyền thống, thì việc các nghệ sỹ trẻ khai thác chất liệu dân gian sử dụng trong các tác phẩm âm nhạc đương đại chính là cách phát huy các giá trị văn hoá truyền thống để nó có đời sống trong thời hiện đại. Với việc kết hợp âm nhạc dân gian với nhạc điện tử trong các thử thách cả 3 mùa, The Remix thực sự là một sân chơi đa dạng, phong phú của các nghệ sỹ trẻ!